På denne sida vil du finna referat frå styremøte, årsmøtereferat, årsmelding og andre dokument frå grendalaget.
Trykk på dei blå linkane for å lasta ned dokumenta. 

2024

Dokument

Beskrivelse

15.02

Konstituering, vindmølleplanar på AF Decom og framtida til nettsida
2023

Dokument

Beskrivelse

23. oktober

23. august


27. april

06. februar

2022

Dokument

Beskrivelse

26. januar 2023


24. mai

22. mars

11. januar

2021

Dokument

Beskrivelse

29. november

9. september

Blomsterprosjekt, #vatson, Badestrand, Turstiar, Hengebru Øvre Vats, Vindafjordhallen, Folkemøte.

15. juni

Blomsterprosjekt, #vatson, innspel kommuneplan, flytebrygge badestrand, hengebru Øvre Vats.

28. april

Korleis få Vats til å vise igjen, Knapphuskrysset, Sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus,
Tursti langs Åmselva, #vatson, Innspel til kommuneplan, Frisbee-bane

11. mars

2020

Dokument

Beskrivelse

27. mai

Knapphuskrysset, Sykkel/gangsti, Tursti Åmselva, Fibernett

3. mars

Få Vats til å visa igjen, Knapphuskrysset, Sykkel/Gangsti, Tursti Åmselva, Stolar/bord til gymsalen, Rubhall, Fibernett, 17. mai, Ryddeaksjon.

29. januar

Få Vats til å visa igjen, Kanpphuskrysset, Sykkel / gangsti, Tursti Åmselva, Rubhall på grusbanen.

2019

Dokument

Beskrivelse

5. desember

Årsmøtesaker

12. november

Få Vats på kartet, Tursti Åmselva, Trafikksikring, 17. mai

15. oktober

Trafikksikring, Vatsvassdraget, Busstopp, Fråflytting, Vindafjordhallen, NVUL, ØVUL

13. juni

Fråflytting, Sikker skuleveg, Knapphuskrysset, Aktivitetspark, Sykkel og ganveg, Gatebelysning

6. mars

Trafikksikring, Vatsvassdraget, Busstopp, Korleis få Vats til å 'visa igjen', Blomsterprosjekt.

3. januar

Styresamansetning, Sykkel-/gang-vegar, Hovudfokus 2019.

2018

Dokument

Beskrivelse

29. november

Informasjon frå Vindafjord turlag, Informasjon frå Knapphus-gruppen, Årsmøtesaker

17. oktober

Tursti Vatsvatnet, Busstopp, Ungdomslaga, Trafikksikringsplan, Parkering sjukeheimen, Plan for årsmøte 2018.

11. juni

Tursti Vatsvatnet, Tuftepark, Blikravegen som forkjørsveg,Facebook-side

19. april

Tursti Vatsvatnet, søppelaksjon, Tuftepark, status ungdomslag, facebook-side

19. februar

Kick-off grendelag, trafikksikringssaker, ungdomslaga i Vats

10. januar

Undergang Knapphuskrysset, vikepliktsskilt diverse vegar i bygda

2017

Dokument

Beskrivelse

27. november

Årsmøtesaker, orientering frå kommunen, Hattelandgruppen, AF Decom
26. oktober

Førebuing av årsmøte
4. mai

Reg.plan Knapphusfeltet, 60-sone v Røyrvik, gatelys, plastinnsamling, ungdomslaget.

16. mars

Reg.plan Knapphusfeltet, 60-sone v Røyrvik, gatelys, plastinnsamling, blomsterpengar til sjukeheimen.

2014

Dokument

Beskrivelse

5. november

Årsmøtesaker, orientering frå AF Decom.

2013

Dokument

Beskrivelse

12. november

Referat frå studietur til Danmark ang pleie av vassdrag.

3. oktober

Vatsvassdraget, årsmøte grendautvalet 2013.

5. september

Fartsgrense Kårhus, vegnamn, regulering av sjøområde Vatsfjorden og Yrkjeforden.

5. september

Søknad til statens vegvesen om nedsett fartsgrense ved Kårhus / skulen..

5. september


5. september


5. september


13. juni

Fartsgrense Vats skule, Kommunedelplan 2013, Sykkel/gangsti Knapphus - Kårhus.

25. april

Fartsgrense Vats skule, Frivillighetssentral, orientering om div møter.

13. mars

Sykkel og gangsti, Registrering Brønnøysund, Vatsvassdraget, Vegnamn.

3. januar

Konstituering nytt styre, framtidig Skuleutbygging, Møteplan 2013.

2012

Dokument

Beskrivelse

6. desember

Forslag til endring av gatenamn i Vats.

28. november

Årsmøtesaker, vegnamn, Altibox, Vatsvassdraget, Kunstgrasbane, Døldarheia, Kyrkjelydshus, Musikkorpset, Turstiprosjekt, Nye innbyggjarar.

9. november


9. november


8. november

Førebuing til årsmøtet 2012.

20. september

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

20. september

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

20. september

Gatenamn, Trafikksikringsplan, Dugnad VFhall, Vedtekter, Kårhus-Eide bustad, Årsmøte.

14. juni

Reguleringsplan sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Fellesmøte grendautvala og kommunen, Veg- og gatenamnprosjektet, Vatsvassdraget - kva skjer ?

3. mai

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Særutskrift til Statoil, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Særutskrift til KLIF, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Særutskrift til fylkesmannen, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Framdrift sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Stønad planter VFHallen, Barnehagebygging i Vats, Statfjord C lastebøye, Søknad frå Vats sokneråd, Ulike investeringstiltak, orientering om Vatsvassdraget, Kulturveka i Vats 2012.

30. mars

Angåande 'Luftforureining fra AF Decom sin miljøbase på Raunes'.

22. mars

Særutskrift til Statens vegvesen.

22. mars

Særutskrift til Vindafjord kommune v/ Hildbjørg Fludal.

22. mars

Særutskrift til AF Decom.

22. mars

Reg.plan sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Forlenging sykkel/gangsti E134, Kulturveka,                                    Vatsvassdraget, Veglys Ø.Vats, Veg/gatenamn, Musikkorpset, Gatelys N.Vats Kårhus, Luftforureining AF Decom, Dugnad Vindafjordhallen.

13. januar

Særutskrift til Viviann Frøland.

13. januar

Særutskrift til Vindafjord kommune v/ Linda Nordtveit.

13. januar

Særutskrift til Vindafjord kommune v teknisk sjef.

13. januar

Særutskrift til Anita Nygård Kristiansen.

13. januar

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

12. januar

Opplevelsespark Vindafjordtunet, Kulturminne/kulturmiljø Vindafjord, Vatsvassdraget, Sykkel-/gangsti, Gatenamn, Veglys Ø. Vats, Døldarheia, Vats vassverk - kapasitet,

Ut på tur 2012, Gatelys Kårhus, Møteplan 2012.

2011

Dokument

Beskrivelse

16. november

Referat frå årsmøte 2011

1. november

27. oktober

25. oktober

Årsmøte / folkemøte, VF kommunes prisutdelingar

15. september

AF Decom: orientering, Sykkel&gangsti Knapphus-Kårhus, Vatsvassdraget, Møteplan.

1. september


1. september


29. august

Fartsgrense Vats skule, Kommunedelplan 2013, Sykkel/gangsti Knapphus - Kårhus.

26. august

Møte med firma og kommune for å avklara kva som må til for å få til reguleringsplan.

20. juni

Gangsti, Vegkryss Knapphus, Vatsvassdraget, Bedehus, Dugnadsånd.

27. april

Bedehus, Rydderutine ute til 17.mai, Næringsplan Vindafjord, Longåsdalshytta.

27. april

Særutskrift til Vindafjordhallen P/L.

27. april

Særutskrift til bedehusstyret.

3. mars

Konstituering, AF-utvida aktivitet, Døldarheia, Veglys, Tursti, Bedehus/kyrkjetun

13. januar

Særutskrift til Statens Vegvesen

13. januar

Særutskrift til Vindafjord kommune

13. januar

Særutskrift til styret i Vindafjordhallen

13. januar

Særutskrift til byggekomite for Menighetshus og styret i Vindafjordhallen

13. januar

Særutskrift til Vindafjord kommune

13. januar

Bustadfelt i Vats, Døldarheia, menighetshus, veglys Øvre Vats, dugnad Vindafjordhallen.

2010

Dokument

Beskrivelse

11. november

2. november

2. november

Særutskrift til kommunen

2. november

Forberedelsar til årsmøtet.

28. oktober


28. oktober


20. september

Skulekrinsgrenser, Vatsvassdraget, Døldarheia, Trafikksikring.

25. august

17. august

2. juni

Sykkel/gangsti, Niva-rapport, Veglys, Tursti, Ungdomshuset, Avvikling offshoreinst.

8. mars

Skuleskyss, Vatsvassdraget.

18. februar

11. januar

Kommuneplan del 2, Naustsak Eikanesstranda.

2009

Dokument

Beskrivelse

23. november

Referat frå møte mellom grendautvalet og AF Decom

7. oktober

Kommuneplan del2, Vatsvassdraget, Orienteringssaker.

23. september

Anonyme brev.

7. september

7. juli

Kongeleg festmiddag, Kommuneplan del 1, Kommunal turstigruppe.

23. mars

Heimeside Vats, Kommuneplan, Vatsvassdraget.

4. februar

Vatsvassdraget, Ungdomshuset, Vedlikehald Vindafjordhallen.

2008

Dokument

Beskrivelse

4. desember

Raunes, Bustadbygging, Trafikksikring.