Heim

Vats i Rogaland


 


Vats er ei bygd i Vindafjord kommune.  Bygda ligg midt i kommunen og består av eit hovud-dalføre samt eit par sidedalar.  Hovud-dalen går nord-sør, den startar med Vatsvatnet i Øvre Vats og endar i Nedre Vats ved søre enden av Vatsfjorden som munnar ut i Yrkjefjorden.  Øvst i dalen køyrer ein gjennom store deler av Øvre Vats på E134.  Dalane i bygda er omkransa av fjell og mellom fjella og alt vatnet er der jordbruksland med mange fine gardar.

Vats grendautval

Kva skjer i nabolaget:

 

 

 

 

Nutafanten 2019 - 25te året

Resultata for Nutafant 2019 er klare, og  i år som i fjor var det Gro Karin Velde toppa lista, dette året med 344 nuteringar.

22 nutafantar leverte noteringsbok og fekk premie for det.  Antal 'nuteringar' er stigande og endå fleire skopar er utslitne får ein tru.

Du finn all informasjon med resultat og statistikkar under Fritid/Turisme i menyen på toppen.  Der finn du også noteringskort som du kan skriva ut for aktiv bruk i sesongen 2020.

 

Resultat med meir for 2019

 


 

Ut på tur i Vindafjord

Brosjyra har sikkert dei fleste fått heim i postkassen men den kan også lastast ned her eller finnast på heimesida til Vindafjord kommue.

For turar i Vats må det nå nemnast at det i år er rydda, merka og skilta ny sti mellom Veldehytta og Vikestølen som er Bjoa sitt turmål i år.

 

Brosjyra med noteringskort finn du her

 

 

 

Tilrettelagte turar i Vats

Husstandane i kommunen får årleg brosjyre for Ut på tur i Vindafjord i postkassen.  Der er det og informasjon om tilrettelagte turar i det årlege opplegget.

 

Ein tilrettelagt tur i Vats som ein kan gå nett når ein vil er turen til Fjellgardsbakken i Aurdal, for familiar, barn, vaksne med barnevogn, rullestolbrukarar og andre med funksjonshemmingar :)

 

Beskrivelse av turen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensjonen med denne sida er å ha ein stad der bygdefolk og andre interesserte kan finna stoff som nyhende, lokalhistorie, informasjon om arrangement, informasjon til turistar, bilete frå bygda, lenkjer til lag, foreningar, institusjonar og bedrifter i bygda vår.

Det skal vera ei uavhengig side der ein skal kunna finna informasjon til nytte og glede.

Me håpar at innhaldet fell i smak og at nettstaden vil bli mykje brukt.  Innhaldet vil bli utvida etterkvart som stoff blir samla inn og lagt ut.  Innspel og idear mottas med takk.

har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår.


Grendautvalet arbeider heile tida med store saker/prosjekt som folk i bygda er opptekne av. Saker som t.d. sykkel/gangveg og helsa til Vatsvassdraget.


Gå inn på mappa GRENDAUTVAL i menyen på toppen av sida  for meir informasjon om Vatsvassdraget, referat frå møte og andre dokument frå grendautvalet.

Har du stoff du ønskjer å få inn på sida ?

Plakatar til planlagt arrangement, aktivitetar

til kalenderen, referat frå 

møte/arrangement.

Send det inn vha e-post her:

        Sist oppdatert:  Grendautvalet, dokumentarkiv   17.3.2020 15:34

Resultat Nutafanten


Informasjon om Nutafanten finn du i menyen på toppen under Fritid/Turisme og så vidare inn på Nutafanten.


Vindafjordhallen     


Biletet slik den var ein 17. mai for nokre år sidan.
Nå ventar me på ny hall.


Om nettsida