Heim
IMG_4158
68751594_2709264825773002_4683777486872379392_o
69204720_2709265635772921_5542401789338320896_o
68669579_2709264592439692_3962252161152188416_o
dc5f0422-bcd8-4635-ba4f-3a59fdfc72ae
DSC_0191
IMG_1160
129
Canon24102010 004
007
031
050
IMG_5481
KaiStemne30aara
I_Baat_paa_Fjorden
Fjorddrott_legg_til_kai
040

Vats i Rogaland


 


Vats er ei bygd i Vindafjord kommune.  Bygda ligg midt i kommunen og består av eit hovud-dalføre samt eit par sidedalar.  Hovud-dalen går nord-sør, den startar med Vatsvatnet i Øvre Vats og endar i Nedre Vats ved søre enden av Vatsfjorden som munnar ut i Yrkjefjorden.  Øvst i dalen køyrer ein gjennom store deler av Øvre Vats på E134.  Dalane i bygda er omkransa av fjell og mellom fjella og alt vatnet er der jordbruksland med mange fine gardar.

Vats grendautval

Kva skjer i nabolaget:

 

Årsmøte - Grendautvalet, 29. november

Grendautvalet arrangerer årsmøte på Vats skule, måndag 29. november kl 19 på heimkunnskapsrommet.

 

Sjå innkalling og saksliste her


 


Tilrettelagte turar i Vats

Husstandane i kommunen får årleg brosjyre for Ut på tur i Vindafjord i postkassen.  Der er det og informasjon om tilrettelagte turar i det årlege opplegget.

 

Ein tilrettelagt tur i Vats som ein kan gå nett når ein vil er turen til Fjellgardsbakken i Aurdal, for familiar, barn, vaksne med barnevogn, rullestolbrukarar og andre med funksjonshemmingar :)

 

Beskrivelse av turen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensjonen med denne sida er å ha ein stad der bygdefolk og andre interesserte kan finna stoff som nyhende, lokalhistorie, informasjon om arrangement, informasjon til turistar, bilete frå bygda, lenkjer til lag, foreningar, institusjonar og bedrifter i bygda vår.

Det skal vera ei uavhengig side der ein skal kunna finna informasjon til nytte og glede.

Me håpar at innhaldet fell i smak og at nettstaden vil bli mykje brukt.  Innhaldet vil bli utvida etterkvart som stoff blir samla inn og lagt ut.  Innspel og idear mottas med takk.

har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår.


Grendautvalet arbeider heile tida med store saker/prosjekt som folk i bygda er opptekne av. Saker som t.d. sykkel/gangveg og helsa til Vatsvassdraget.


Gå inn på mappa GRENDAUTVAL i menyen på toppen av sida  for meir informasjon om Vatsvassdraget, referat frå møte og andre dokument frå grendautvalet.

Har du stoff du ønskjer å få inn på sida ?

Plakatar til planlagt arrangement, aktivitetar

til kalenderen, referat frå 

møte/arrangement.

Send det inn vha e-post her:

        Sist oppdatert:  Grendautval, årsmøte    11.11.2021 21:57

Resultat Nutafanten


Informasjon om Nutafanten finn du i menyen på toppen under Fritid/Turisme og så vidare inn på Nutafanten.


Vindafjordhallen     


Biletet slik den var ein 17. mai for nokre år sidan.
Nå ventar me på ny hall.


Om nettsida