Bustad

Bustad i Vats


Ei jordbruksbygd har naturleg nok ein del spredt busetnad, men her er og fleire byggjefelt som ligg fint til.

Her er nærhet til turområde, butikkar, skule, barnehage og kun ein kort biltur til større sentra.

Blå tekst i menyen til venstre gir ved eit lite klikk litt meir informasjon.

Vatsnett.Com © 2009 •  •