Vatsnett.com © 2009 • •

 

 

 

 

Stokkafeltet

 

 

Stokkafeltet ligg som namnet tilseier på Stokkasida (austsida) av Vatsfjorden, ca. 2,5 km frå Åmsosen.  Her er 12 bustadhus, ingen ledige tomter.

Feltet ligg høgt og fint til i terrenget med utsikt utover store deler av Vatsfjorden.