Vats Grendalag

VATS

GRENDALAG

Vats Grendalag er eit utval beståande av innvalde personar frå bygda. Laget tek opp saker som dei får innspel på både frå bygdefolk, kommune og andre som måtte ha saker dei meiner er viktige å ta opp vedrørande bygdas ve og vel.


Laget har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår. Dei arbeider med saker som tilstanden til Vatsvassdraget, sykkel- og gong-stiar, gatelys m.m.


STYRET

Styret består av:

Leiar:               Monica Nesheim
Nestleiar:         Helene Bådsvik
Sekretær:        Ingvild Luteberget
Kasserar:         Thomas Rødde
Styremedlem:  Tor Olav Gregersen
Styremedlem:  Tore Nordtveit
Varamedlem:   Stine Therese Nilsen
Varamedlem:   Jakob Eskeland

Grendalaget har møter regelmessig gjennom året. Klikk HER for å finna referat frå møtene.