Stader og namn

Stader og namn i bygda

Vatsnett.Com © 2009 •  • 

Det er mange stader / plassar i bygda som har si eiga litla (eller store) historie, enten det er hendingar eller namn på staden.

På denne sida er det plass til historier, bilete og forklaringar på stadsnamn her i bygda.

Innspel mottas med takk, men enn så lenge ikkje med honorar :)

Nytt namn på steinane ved Sletthaug


Speidarane i Vats utlyste ein konkurranse for å få eit godt namn på steinane ved Sletthaug.  Namnet vart Karatesteinane, og kvifor kan du lesa på linken nedanfor eller også få eit hint om ved å studera teikningen øverst på sida.


Historia finn du her