Næring

Næringsliv i Vats

Vats er ei jordbruksbygd med mange gardar og småbruk.

Men her er og mange små og større bedrifter innanfor

ymse service-yrke, elektronikk, data og annan industri.

I oversikten til venstre finn du ein alfabetisk 'bransje'-oversikt for bedriftene i bygda. 

Ingen er for store eller for små til å vera med i denne oversikten.