Vatsnett.com © 2009 • •

 

 

 

 

Vatsvassdraget

 

 

Vatsvassdraget har til tider ein fargetone liknande overskrifta på denne sida.  Grendautvalet og andre har engasjert seg sterkt i å finna årsakane til dette og har og fått utført undersøkingar av vassdraget med tilførselskjelder med assistanse av Niva.

 

Aksjon Vatsvassdraget er leia av Harald Velde.

 

På denne sida kan du bl.a. finna ein artikkel som vart trykt i Grannar om vassdraget samt avtale og skjema til bruk ved tiltak for å redusera fosforavrenninga frå jordbruket til vassdraget.  Målet er og å få til ei meir optimal utnytting av husdyrgjødsel i vekstsesongen.

 

Avtale og skjema kan hentast opp frå linkane nedanfor og skrivast ut.

 

 

 

          Artikkel om Vatsvassdraget, Grannar

 

 

          Grunneigaravtale

                                  

 

          Gjødselprøvevedlegg