Grendautval

Møteplan

2021

Styremøter:

  • 28. april
  • 15. juni


 

Neste styremøte:

  • 1. november

 

Årsmøte:

  • 29. november

 

Leiar

Monica Nesheim

Nestleiar

Tor Olav Gregersen

Kasserar

Peder Stokka

Medlem

Thomas Rødde

Medlem

Peder Lærdal

Sekretær

Lisa Leknes

Kontakt Vindafjordhallen

Varamedlem

Tove Mette Stødle

Varamedlem

Lars Johan Velde

Styret

Vats Grendautval

Vats Grendautval er eit utval beståande av innvalde personar frå grendene i bygda samt ein kommunal representant.  Utvalet tek opp saker som dei får innspel på både frå bygdefolk, kommune og andre som måtte ha saker dei meiner er viktige å ta opp vedrørande bygdas ve og vel.


Utvalet har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår.  Utvalet arbeider med saker som tilstanden til Vatsvassdraget, sykkel- og gong-stiar, gatelys m.m.


Dokumentarkivet er nå flytta inn i mappa MØTEREFERAT - DOKUMENTARKIV som du finn i menyen på toppen av sida.