Vatsnett.com © 2009 • •

 

 

 

 

Vinter

 

 

Vinteren i Vats kan til tider vera kald.  Her er i periodar fleire grader kaldare i Vats-dalføret enn det er i bygdene rundt, på same måten som det ofte er varmare her enn i nabobygdene om sommaren.

Det er ikkje kvart år det er gåande is på fjorden, men det hender.  Her er og område som er svært godt egna for ein skitur når her er snø nok til det.

 

                         

Innover fjorden, Hovda i bakgrunnen til venstre.                                    Islagt fjord.

 

                         

Innover mot Eikanesholmane.                                                               Ein kald dag, ut fjorden, Himakånene i bakgrunnen.

 

                         

Kjort i vinterskrud.                                                                               På Stokkadalen kan ein gå på ski til Sandvik.

Bileta ovanfor er teke av Helge Audun Amdal.

 

        

Skispor innover Eikesdalsfjellet.                                  Bilete teke av Peder Lundegård