Vatsnett.com © 2009 • •

 

 

 

 

Skodde

 

 

Skodda kan til tider leggja seg som eit tjukt teppe over dalbotnen i Vats.  Det er heldigvis ikkje
ofte det varer lenge, og det gir eit anna bilete av landskapet.

 

Bileta nedanfor er teke av Bjørn Morten Stokka.

          

 

                          

                          

 

Stokkastranda gøymt bakom teppet.

 

 

       

 

 Litt heng og igjen over Åmsosen og innover i Gjerdesdalen