Vatsnett.com © 2009 • •

 

 

 

 

Fjorden

 

 

Vatsfjorden er ein roleg og avskjerma fjord med fjell i aust og vest og på sørsida av Yrkjefjorden (som Vatsfjorden munnar ut i) er det og fjell.  Her er eit aktivt båtliv på fjorden sommarstid med folk som er ute for å prøve fiskelykka eller som berre er på ein liten båttur.

 

                      

Utover fjorden frå Åmsosen                                                  Innover mot kaien ved Hatteland-bygget

 

 

                          

                          

                            

Ein av svanefamiliane langsmed stranda                                  Og over fjorden seiler måkane..

 

                     
og havørna.   Desse flotte bileta av havørn i Vats er teke av Helge Audun Amdal.