Vatsnett.com © 2009 • •

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

På denne sida kan du finna informasjon om Vindafjord Jakt - og Fiskarlag.  Laget er medlem av Norges Jeger - og Fiskeforbund.  Laget har ein del aktivitetar og kurs i Vindafjord, bl.a. kurs og eksamen for nye jegerar.  Laget er også opptekne av friluftsaktivitetar og har bl.a. fått etablert tursti og lavvo i Stokkadalen.  Om dette og meir kan du finna stoff nedanfor.

 

Laget har si eiga nettside under NJFF, og her finn du mykje meir stoff for deg som er interessert i jakt og fiske:

 

 

 

 

Tursti i Stokkadalen, kart                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJFF - Vindafjord

Eit turtilbod for turgåarar i Stokkadalen.Me har laga ein
natursti som startar ved brygga til Halvard og endar opp ved ein trelavvo/grillhytte som me har sett opp i vasskanten ikkje langt frå der kor skogsvegen byrjar å slynga seg opp Nisingdalen.

Me håper då at unge og gamle vil benytta seg av denne naturstien og tar ein rast i trelavvoen / grillhytta.  Ta også ein kikk på:

   Reglar for bruk av lavvo / grillhytte

 

  Reglar for bruk av open ild / bål

                    

       Stokkadalsvatnet sett frå lavvoen

Skyttarlaga i Vindafjord skal tilby opplegg for skytetrening og årleg skyteprøve.  Dette skal gjennomførast kvart år for å kunna gå på storvilt-jakt, og ein skal kunna visa til godkjent skyteprøve frå eitt av laga som arrangerer dette.  Sjå etter meir info her:

 

Etne  /  Ølen                            Fikse skytebane

Skjold/Vats/Sandeid              Vats skytebane

Vikedal/Imsland                         Vikedal skytebane

     

Årleg jegertrening og skyteprøve