Det aller første anda-sleppet i Åmselva

2008

Her er jakt sannsynlegvis ikkje tillate og ein må rekna med å verta diskvalifissert ved forsøk på å hjelpa til på
framdrifta til si eiga and.

Eit par bilete frå 2008