Møtereferat - Dokumentarkiv

 

På denne sida vil du finne referat frå styremøte, årsmøtereferat, årsmelding og andre dokument frå grendautvalet.

Historiske dokument vil etter kvart også bli flytta over hit frå den gamle lista.

2017

Dokument

Beskrivelse

27. november

 

 

 

 

 

26. oktober

Referat styremøte

Førebuing av årsmøte

14. september

 

 

4. mai

Referat styremøte

Reg.plan Knapphusfeltet, 60-sone v Røyrvik, gatelys, plastinnsamling, ungdomslaget.

16. mars

Referat styremøte

Reg.plan Knapphusfeltet, 60-sone v Røyrvik, gatelys, plastinnsamling, blomsterpengar til sjukeheimen.

2016

Dokument

Beskrivelse

29. november

Årsmøte 2016

Årsmøtesaker, orientering frå Vindafjord kommune om kommuneplan.

november

Årsmelding 2016

Antal møter, økonomi.

 

 

 

12. mai

Referat styremøte

Informasjon om ymse frå ordføraren, blomsterprosjekt, Hattelandtomta.

10. mars

Referat styremøte

Hattelandtomta i Åmsosen, lysprosjekt E134, sykkelveg Kårhus-Knapphus, kommuneplan.

11. februar

Referat styremøte

Informasjon frå Jon Olav Velde om saker frå tidlegare, lys ved E134, krysset ved bustadfeltet på Knapphus.

januar

Referat styremøte

Forespørsel frå soknerådet ang asylsøkjarar, Eidevegen og Åmsvegen stengast for gjennomkøyring.