Grendautval

Møteplan

2018

Styremøter:

  • 10. januar
  • 19. februar
  • 19. april
  • 11. juni

 

Neste styremøte:

  • 27. august

 

Årsmøte:

  • xx. november.

 

Leiar

Christine Skrunes Sandvik

Nestleiar

Eirik Nesheim

Kasserar

Jone Døvik

Medlem

Tor Olav Gregersen

Medlem

Lill-Eva Dahle

Medlem

Monica Nesheim

 

 

1. vara

Per Sandvik

2. vara

Magne Hansen Stokland

Styret

Vats Grendautval

Vats Grendautval er eit utval beståande av innvalde personar frå grendene i bygda samt ein kommunal representant. Utvalet tek opp saker som dei får innspel på både frå bygdefolk, kommune og andre som måtte ha saker dei meiner er viktige å ta opp vedrørande bygdas ve og vel.

 

Utvalet har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår. Utvalet arbeider med saker som tilstanden til Vatsvassdraget, sykkel- og gong-stiar, gatelys m.m.

 

Dokumentarkivet blir etter kvart flytta inn i mappa MØTEREFERAT - DOKUMENTARKIV som du finn i menyen på toppen av sida.