Grendautval

Møteplan

2017

Styremøter:

  • 8. januar
  • 12. mars
  • 16. april
  • 14. september
  • 26. oktober

 

Årsmøte:

  • 9. november.

 

Leiar

Liv Vatnedal

Nestleiar

Eirik Nesheim

Kasserar

Jone Døvik

Sekretær

Wenche Torstveit

Medlem

Lill-Eva Dahle

Medlem

Linda Bjelland Skjold

 

 

1. vara

Per Sandvik

2. vara

Magne Hansen Stokland

Styret

Vats Grendautval

Vats Grendautval er eit utval beståande av innvalde personar frå grendene i bygda samt ein kommunal representant. Utvalet tek opp saker som dei får innspel på både frå bygdefolk, kommune og andre som måtte ha saker dei meiner er viktige å ta opp vedrørande bygdas ve og vel.

 

Utvalet har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår. Utvalet arbeider med saker som tilstanden til Vatsvassdraget, sykkel- og gong-stiar, gatelys m.m.

 

Dokumentarkivet blir etter kvart flytta inn i mappa MØTEREFERAT - DOKUMENTARKIV som du finn i menyen på toppen av sida.