Vatsnett.com © 2009 • •

 

 

 

 

Dokumenter / referat for Vats Grendautval

 

 

05. nov 2014             Årsmøtereferat 2014

12. nov 2013             Studietur Danmark, vassdrag

03. okt 2013              Styremøte

                                  Vatsvassdraget, Årsmøte grendautvalet 2013

05. sept 2013             Styremøte

                                   Fartsgense Kårhus, Vegnamn, Regulering av sjøåmråde Vatsfjorden og Yrkjefjorden.

05. sept 2013             Søknad om 50 km fartsgrense Kårhus

                                   Søknad til statens vegvesen om nedsett fartsgrense

05. sept 2013             Kart over trafikksituasjon Kårhus i dag

05. sept 2013             Kart over kritiske punkt, veg ved Kårhus

05. sept 2013             Kart, vegstrekning med ønske om 50 km fartsgrense

 

13. juni 2013              Styremøte

                                   Fartsgrense Vats skule, Kommunedelplan 2013, Sykkel/gangsti Knapphus til Kårhus.

25.  apr 2013              Styremøte

                                   Fartsgrense v Vats skule, Frivillighetssentral, Orientering om div møter.

13. mar 2013              Styremøte

                                   Sykkel og gangsti, Registrering Brønnøysund, Vatsvassdraget, Vegnamn.

03. jan 2013               Styremøte

                                   Konstituering nytt styre, Framtidig skuleutbygging, Møteplan 2013.

06. des 2012              Styremøte

                                   Forslag til endring gatenemn i Vats.

28. nov 2012              Årsmøtereferat 2012

 

09. nov 2012              Årsmelding 2012

 

09. nov 2012              Rekneskap 2012

 

08. nov 2012              Styremøte

                                   Årsmøtesaker, Saker til folkemøtet 21. nov 2012.

20. sept 2012             Trafikksikringsplan

                                   Særutskrift til Vindafjord kommune.

20. sept 2012             Kårhus - Eide, bustadområde

                                  Særutskrift til Vindafjord kommune.

20. sept 2012             Styremøte

                                  Gatenamn, Trafikksikringsplan, Dugnad VFhall, Vedtekter, Kårhus-Eide bustad, Årsmøte.

14. juni 2012              Styremøte

                                  Reguleringsplan sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Fellesmøte grendautvala og kommunen,

                                  Veg- og gatenamnprosjektet, Vatsvassdraget - kva skjer ?

03. mai 2012              Høyringsuttale barnehagebygging i Vats

                                  Særutskrift til Vindafjord kommune v/ Øyvind Valen.

03. mai 2012              Demontering lastebøye Statfjord C

                                  Særutskrift til Statoil

03. mai 2012              Demontering lastebøye Statfjord C

                                  Særutskrift til KLIF

03. mai 2012              Demontering lastebøye Statfjord C

                                  Særutskrift til fylkesmannen

03. mai 2012              Styremøte

                                  Framdrift sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Stønad planter VFHallen, Barnehagebygging i
                                  Vats, Statfjord C lastebøye, Søknad frå Vats sokneråd, Ulike investeringstiltak,
                                  Oreientering Vatsvassdraget, Kulturveka i Vats 2012.

30. mars 2012            Retting til sak 10 i referat frå styremøtet 22. mars

 

22. mars 2012            Gatelys E134 Øvre Vats

                                   Særutskrift til Statens vegvesen

22. mars 2012            Gatelys Kårhus - Sørbøfeltet

                                   Særutskrift til Vindafjord kommune v Hildbjørg Fludal

22. mars 2012            Luftforureining AF Decom
                                   Særutskrift til AF Decom

22. mars 2012            Styremøte

                                   Reg.plan sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Forlenging sykkel/gangsti E134, Kulturveka,
                                   Vatsvassdraget, Veglys Ø.Vats, Veg/gatenamn, Musikkorpset, Gatelys N.Vats Kårhus,
                                   Fuftforureining AF, Dugnad Vindafjordhallen

13. januar 2012          Vats vassverk - kapasitet / kvalitet

                                   Særutskrift til Viviann Frøland

13. januar 2012          Opplevelses-/sansepark ved Vindafjordtunet

                                   Særutskrift til Vindafjord kommune v Linda Nordtveit

13. januar 2012          Gatelys Kårhus - Sørbøfeltet

                                   Særutskrift til Vindafjord kommune v teknisk sjef.

13. januar 2012          Opplevelses-/sansepark ved Vindafjordtunet

                                   Særutskrift til Anita Nygård Kristiansen.

13. januar 2012          Høyringsuttale kultur-minne / -miljø i Vindafjord

                                   Særutskrift til Vindafjord kommune v kulturleiar.

12. januar 2012          Styremøte

                                   Opplevelsespark Vindafjordtunet, Kulturminne/kulturmiljø Vindafjord, Vatsvassdraget,
                                   Sykkel-/gangsti, Gatenamn, Veglys Ø. Vats, Døldarheia, Vats vassverk - kapasitet,
                                   Ut på tur 2012, Gatelys Kårhus, Møteplan 2012.

16. november 2011     Årsmøte 2011, referat

 

1. november 2011       Rekneskap 2010 - 2011

 

27. oktober 2011        Årsmelding 2011

 

25. oktober 2011        Styremøte

                                    Årsmøte/folkemøte, VF Kommune prisutdelingar.

15. september 2011    Styremøte

                                    AF Decom: orientering, Sykkel&gangsti Knapphus-Kårhus, Vatsvassdraget, Møteplan.

1. september 2011      Innlegg i grannar, Vatsvassdraget

 

1. september 2011      Innlegg i Grannar, Sykkel- og gang-veg

 

29. august 2011         Skriv til firma, lag og foreningar angåande sykkel- og gang-veg

26. august 2011         Sykkel- og gang-sti Knapphus - Kårhus, møte med kommune og bedrifter

                                    Møte for å avklara kva som skal til for å få til ein reguleringsplan.

20. juni 2011              Styremøte

                                    Gangsti, Vegkryss Knapphus, Vatsvassdraget, Bedehus, Dugnadsånd.

27. april 2011             Styremøte
                                    Bedehus, Rydderutine ute til 17.mai, Næringsplan Vindafjord, Longåsdalshytta.

27. april 2011             Bedehus, møte mellom bedehusstyret og VF-hallen

                                    Særutskrift til Vindafjordhallen P/L.

27. april 2011             Bedehus, møte mellom bedehusstyret og VF-hallen

                                    Særutskrift til Bedehusstyret.

3. mars 2011              Styremøte

                                    Konstituering, AF-utvida aktivitet, Døldarheia, Veglys, Tursti, Bedehus/kyrkjetun

13. januar 2011           Veglys Øvre Vats

                                    Særutskrift til Statens Vegvesen

13. januar 2011           Veglys Øvre Vats

                                    Særutskrift til Vindafjord kommune

13. januar 2011           Dugnadsarbeid Vindafjordhallen

                                    Særutskrift til styret i Vindafjordhallen

13. januar 2011           Menighetshus

                                    Særutskrift til byggekomite for Menighetshus og styret i Vindafjordhallen

13. januar 2011           Døldarheia vindkraft

                                    Særutskrift til Vindafjord kommune
13. januar 2011           Styremøte

                                    Bustadfelt i Vats, Døldarheia, menighetshus, veglys Øvre Vats, dugnad Vindafjordhallen.
11. november 2010      Referat frå årsmøtet

 

2. november 2010        Statuttar grendautval - spørsmål til kommunen

 

2. november 2010        Gatenamn - Særutskrift til kommunen

 

2. november 2010        Styremøte

                                    Forberedelsar til årsmøtet.

28. oktober 2010         Årsmelding 2008 - 2010

 

28.oktober 2010          Rekneskap 2009 - 2010

 

20. september 2010     Styremøte

                                    Skulekrinsgrenser, Vatsvassdraget, Døldarheia, Trafikksikring.

25. august 2010          Rapport frå Niva

 

17. august 2010          Søknad prosjekt vassdrag

 

2. juni 2010                Styremøte

                                   Sykkel/gangsti, Niva-rapport, Veglys, Tursti, Ungdomshuset, Avvikling offshoreinst.

8. mars 2010              Styremøte

                                   Skuleskyss, Vatsvassdraget.

18. februar 2010         Folkemøte - Overvakingsprogram Raunes

 

11. januar 2010          Styremøte

                                   Kommuneplan del 2, Naustsak Eikanesstranda.

23. november 2009     Møte med Decom

 

7. oktober 2009          Styremøte

                                   Kommuneplan del2, Vatsvassdraget, Orienteringssaker.

23. september 2009    Styremøte

                                   Anonyme brev.

7. september 2009      Folkemøte - Kommuneplan, Vatsvassdraget

 

7. juli 2009                 Styremøte

                                   Kongeleg festmiddag, Kommuneplan del 1, Kommunal turstigruppe.

23. mars 2009            Styremøte

                                   Heimeside Vats, Kommuneplan, Vatsvassdraget.

4. februar 2009           Styremøte

                                   Vatsvassdraget, Ungdomshuset, Vedlikehald Vindafjordhallen.

4. desember 2008       Styremøte

                                   Raunes, Bustadbygging, Trafikksikring.