Heim

Vats i Rogaland

 

 

Vats er ei bygd i Vindafjord kommune. Bygda ligg midt i kommunen og består av eit hovud-dalføre samt eit par sidedalar. Hovud-dalen går nord-sør, den startar med Vatsvatnet i Øvre Vats og endar i Nedre Vats ved søre enden av Vatsfjorden som munnar ut i Yrkjefjorden. Øvst i dalen køyrer ein gjennom store deler av Øvre Vats på E134. Dalane i bygda er omkransa av fjell og mellom fjella og alt vatnet er der jordbruksland med mange fine gardar.

Om nettsida

Vats grendautval

Kva skjer i nabolaget:

 

SJoar-akademiet - Lokalhistorisk kveld

på Vindafjord bibliotek onsdag 7. desember frå kl 19 - 21.

Innblikk i tre nytrykte årsskrift.

Kaffi, te og heimebakst.

Gratis inngang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutafanten 2016 - ny rekord igjen

Fjellturane i bygda er svært populære, og opplegget med Nutafanten er nok heilt sikkert med og bidreg litt til at antal registrerte besøk på nutane aukar for kvart år.

I 2016 var det for første gong registrert meir enn 6000 besøk oppe i høgdene, heile 6423 noteringar :)

 

Så nå får folket pussa fjellskoa og smørja ledda og gjera klar for ny rekord i 2017, dette går berre oppover :)

 

All informasjon, kart etc finn du i menyen på toppen under Fritid/Turisme og derfra inn på Nutafanten.

 

Resultat for 2016 og statistikk finn du også her

 

Noteringskort for 2017 finn du her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut på tur i Vindafjord

Husstandane i kommunen får årleg brosjyre for Ut på tur i Vindafjord i postkassen. Denne brosjyra finn de også link til her: Turar i Vindafjord 2016.

 

To av desse turane går i Vats:

Ein tilrettelagt tur til Fjellgardsbakken i Aurdal, for familiar, barn, vaksne med barnevogn, rullestolbrukarar og andre med funksjonshemmingar.

Beskrivelse av turen

 

Ein tur til Hovda via Frierane. I brosjyra til kommunen står det at denne startar på Vestvoll i Blikrabygda, men ein kan også ta denne turen frå Gjerdesdalen, vegen som går oppover frå garden til Arve Mjølhus.

Tur til Hovda

 

Bilete frå desse to stadene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensjonen med denne sida er å ha ein stad der bygdefolk og andre interesserte kan finna stoff som nyhende, lokalhistorie, informasjon om arrangement, informasjon til turistar, bilete frå bygda, lenkjer til lag, foreningar, institusjonar og bedrifter i bygda vår.

Det skal vera ei uavhengig side der ein skal kunna finna informasjon til nytte og glede.

Me håpar at innhaldet fell i smak og at nettstaden vil bli mykje brukt. Innhaldet vil bli utvida etterkvart som stoff blir samla inn og lagt ut. Innspel og idear mottas med takk.

har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår.

 

Grendautvalet arbeider heile tida med store saker/prosjekt som folk i bygda er opptekne av. Saker som t.d. sykkel/gangveg og helsa til Vatsvassdraget.

 

Gå inn på mappa GRENDAUTVAL i menyen på toppen av sida for meir informasjon om Vatsvassdraget, referat frå møte og andre dokument frå grendautvalet.

Har du stoff du ønskjer å få inn på sida ?

Plakatar til planlagt arrangement, aktivitetar

til kalenderen, referat frå

møte/arrangement.

Send det inn vha e-post her:

Sist oppdatert: Kva skjer i nabolaget: Sjoarakademiet 30.11.2016 21:47

Resultat Nutafanten 2016

I år var det nok ein gong Skjalg Duesund som hadde flest besøk på nutane våre og han fekk namnet på vandringsstaven.

 

Informasjon om Nutafanten finn du i menyen på toppen under Fritid/Turisme og så vidare inn på Nutafanten.

 

Vindafjordhallen

Symjehallen har opningstider:

- Tysdag: 17 -19 for familie, 19 - 21 for vaksne

- Onsdag: 11 - 15 for familie

- Torsdag: 16 - 17 for pensjonistar, 17 - 19 for familie og

19 - 21 for vaksne.

- Søndag: 12 - 16 for familie

 

Symjehallen er stengt i jula og i perioden juni til ut i august.